ДОГОВІР З КЛІЄНТОМ

 

Укладаючи цей договір, ви (далі – "Клієнт") як (потенційний) покупець насіння у компанії "Рійк Цваан Україна " (далі – "Рійк Цваан") погодилися з наведеними нижче умовами:

 

 1. До всіх пропозицій і продажів компанії Рійк Цваан застосовуються умови продажу, які додаються до цього Договору з клієнтом.
 2. Укладання цього договору не зобов’язує компанію Рійк Цваан продавати насіння Клієнту. Рійк Цваан може вирішити не виконувати договір купівлі-продажу, якщо Рійк Цваан вважає, що виконання договору буде порушувати (міжнародні) закони або якщо Рійк Цваан вважає, що виконання договору купівлі-продажу буде вважатися порушенням договору зі сторони Рійк Цваан чи договору афілійованої компанії Рійк Цваан.
 3. Всі договори купівлі-продажу укладаються за умови наявності насіння. Якщо у Рійк Цваан немає насіння у запасах, Рійк Цваан може вирішити не поставляти товар і повернути Клієнту сплачену наперед суму за таке насіння.
 4. Рійк Цваан має право час від часу змінювати свої ціни та інші (комерційні) умови.
 5. Рійк Цваан має право прийняти рішення щодо необхідного способу оплати і встановити плату за використання відповідного способу оплати.
 6. Рійк Цваан намагатиметься поставити куплене Клієнтом насіння у найкоротші можливі строки, однак не дає гарантій стосовно дати поставки такого насіння. Клієнт не має права притягати до відповідальності   Рійк Цваан за затримки у поставці насіння.
 7. Клієнт погоджується, що транспортні витрати за перевезення купленого насіння оплачує Клієнт.
 8. Клієнт може повертати насіння лише після надання згоди представником з продажів компанії Рійк Цваан.

 

Умови продажу

 

Стаття 1          Застосування умов

 

 1. Ці умови застосовуються до всіх пропозицій і договорів купівлі-продажу між "Рійк Цваан Україна" (далі – "продавець") і Клієнтом, якщо не досягнуто іншої домовленості у письмовому вигляді.
 2. Цим прямо виключається можливість застосування будь-яких загальних умов Клієнта.

 

Стаття 2          Пропозиції, договори, ціни

 

 1. Пропозиції, що їх робить продавець, не є обов’язковими і можуть бути відкликані продавцем впродовж трьох робочих днів з дня отримання згоди на їх прийняття від Клієнта.
 2. Всі договори купівлі-продажу укладаються за умови додаткової перевірки продавцем відповідності чинним (міжнародним) санкціям. Таким чином, компанія "Рійк Цваан" може розірвати договір купівлі-продажу, якщо виявить, що виконання такого договору купівлі-продажу порушуватиме (міжнародні) санкції.
 3. Ціни наведені без урахування податків на продаж. Ціни вказуються у гривні на умовах франко-завод (Інкотермс 2020).
 4. Продавець залишає за собою право регулярно коригувати свої ціни. Будь-яка нова ціна змінює попередню ціну стосовно замовлень, розміщених після дати нової цінової пропозиції.
 5. Якщо замовлення необхідної кількості відрізняється від стандартної пакувальної одиниці продавця чи його кратної кількості, продавець має право поставити більшу кількість стандартної упаковки.
 6. Всі вказані значення ваги і кількості є вагою нетто і кількістю нетто.
 7. Пропозиція, зроблена Клієнту, або договір купівлі-продажу між продавцем і Клієнтом, не означає і не може жодним чином тлумачитися як надання ліцензії Клієнту стосовно будь-якої інтелектуальної власності на товар, що пропонується до продажу або продається.

 

Стаття 3          Документація замовлення

 

При розміщенні свого замовлення або на першу вимогу продавця Клієнт повинен в письмовому вигляді зазначити, які дані, характеристики і документи необхідні відповідно до законодавства України, зокрема, що стосуються:

- виставлення рахунків

- фіто санітарних вимог

- міжнародних сертифікатів та

- інші документи стосовно імпорту або імпортні декларації.

 

Стаття 4          Застереження про гарний урожай і результати обробки

 

Щодо всіх продажів і поставок діє звичайне застереження про гарний урожай і результати обробки. У випадку якщо продавець посилається на це застереження, він не зобов'язаний здійснювати поставку, а Клієнт має право розірвати договір купівлі-продажу.

 

Стаття 5          Поставка товару

 

 1. Застосовуються умови Інкотермс Поставка здійснюється на умовах франко-завод [x], якщо не досягнуто домовленості про інше.
 2. Клієнту не дозволяється повертати товар продавцю, якщо продавець не дав на це згоди. Транспортні витрати можливого повернення оплачуються за рахунок Клієнта.

 

Стаття 6          Строк поставки

 

Продавець зобов’язаний здійснити поставку у розумні строки з урахуванням сезону, строків посіву або висадки після укладання договору, якщо не досягнуто домовленості про інше. Тим не менш, узгоджений строк поставки не є остаточним. У разі прострочення поставки Клієнт в письмовому вигляді відповідним чином повідомляє продавця та дає йому розумний час на виконання договору.

 

Стаття 7          Відповідальність

 

 1. У випадку якщо, на думку продавця, претензія Клієнта обґрунтована, продавець зобов'язується, наскільки це можливо, цілком на власний розсуд та за свій рахунок, або усунути недоліки, або замінити товар на якісний. У такому випадку Клієнт повною мірою співпрацює з продавцем. Клієнт зобов’язаний максимально обмежити збитки, поставленому товару, щодо якого він заявив претензію продавцю.
 2. Продавець не несе відповідальності за понесені Клієнтом збитки, викликані або іншим чином пов'язані з неякісним товаром, у тому числі з пакуванням, крім випадків, якщо такі збитки виникли в результаті навмисних неправомірних дій або крайньої необережності зі сторони продавця та/або його співробітників.
 3. Якщо продавець несе відповідальність за будь-які понесені Клієнтом збитки, відповідальність продавця ніколи не повинна перевищувати чистої ціни придбання за вирахуванням ПДВ відповідного товару, зазначеної Клієнту у рахунку-фактурі. У будь-якому випадку продавець не несе жодної відповідальності за непрямі збитки, понесені Клієнтом, зокрема (без обмежень) побічні збитки, торгові збитки або упущену вигоду.
 4. Продавець у жодному випадку не несе відповідальності за збитки, викликані нібито затримкою у поставці товару.
 5. Будь-яка потенційна претензія на підставі цих загальних умов втрачає чинність у разі, якщо вона не буде заявлена продавцеві у письмовому вигляді протягом одного року після поставки товару.

 

Стаття 8          Використання і гарантія

 

 1. Продавець гарантує, що товар, який поставляється продавцем, за наявною в нього інформацією, відповідає описам цього товару. Не дається жодних гарантій стосовно характеристик товару, якщо такі є. У разі, якщо поставлений товар не відповідає характеристикам, зазначеним у каталозі продавця на поточний сезон продажу, продавець інформує Клієнта про це.
 2. Продавець не гарантує, що товар, поставлений продавцем Клієнту, відповідає цілям, для яких він був замовлений Клієнтом. Клієнт визнає, що навіть  при найвищій  якості товару, успіх у вирощуванні  залежить в значній мірі від умов  вирощування, ґрунту і погодних умов.
 3. Клієнт визнає, що товар, поставлений продавцем, не придатний для використання в якості їжі, корму та пророщування  та не повинен використовуватися для цих цілей.
 4. Всі дані щодо якості, надані продавцем в письмовому вигляді, базуються виключно на результатах випробувань. Ці дані показують лише результати, отримані продавцем в процесі  проведення випробувань, і в умовах, які існували під час випробувань. Виключається жодне співвідношення між наданими даними і отриманим Клієнтом результатом. . Результат, одержаний Клієнтом, серед іншого, залежить від місця, технології вирощування, наприклад, умов вирощування, та/або кліматичних умов.
 5. Будь-які гарантії зі сторони продавця припиняються у разі якщо Клієнт проводить будь-які дії, процеси над товаром: перепакування товару, зберігання в неналежних умовах, обробку або додаткові дії щодо насіння
 6. Продавець не дає жодних гарантій, що використання, продаж, передача, виробництво поставленого товару чи будь-які інші можливі дії з поставленим товаром чи використання, продаж, передача, виробництво товарів, які отримуються з поставленого товару, чи будь-які інші можливі дії, які включають такий товар, не порушує жодних прав (інтелектуальної власності) третіх осіб.

 

Стаття 9          Обробка насіння на вимогу Клієнта

 

 1. У випадку якщо товар на спеціальну вимогу Клієнта обробляється продавцем чи від його імені, продавець не дає жодної гарантії стосовно ефективності та/або наслідків такої обробки. Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду внаслідок обробки, що здійснювалася на спеціальну вимогу Клієнта.
 2. Якщо продавець, тим не менш, може бути притягнений до відповідальності за будь-які збитки внаслідок обробки, що здійснювалася на спеціальну вимогу Клієнта, відповідальність продавця обмежується, наскільки це можливо і цілком на його власний розсуд, заміною товару або компенсацією суми рахунку-фактури за відповідний товар. Всі дані стосовно товару базуються на випробуваннях, виконаних до обробки, яка здійснюється на вимогу Клієнта.

 

Стаття 10        Недоліки товару , строки  направлення  претензій

 

 1. Клієнт зобов'язується перевірити товар при доставці або якнайшвидше після доставки та зобов'язується повідомити продавцю протягом восьми днів після поставки про поставку невідповідного  товару та/або невідповідну домовленості кількість товару.
 2. Претензії на явні недоліки товару, у тому числі в упаковці, повинні бути заявлені продавцю в письмовому вигляді протягом восьми днів з дня поставки товару Клієнту. Претензії на нібито приховані  недоліки товару, у тому числі в упаковці, повинні бути заявлені продавцю в письмовому вигляді протягом восьми днів від дня, коли такі нібито приховані недоліки були або могли бути виявлені Клієнтом. Претензії повинні бути викладені так, щоб продавець або третя  могли їх перевірити. У повідомленні повинен вказуватися номер партії, дані поставки і рахунку-фактури продавця. Клієнт зобов'язується  також зазначити, за яких умов товар використовувався, а у випадку перепродажу – кому товар був перепроданий. У випадку якщо претензія не заявлена продавцю в письмовому вигляді протягом зазначеного строку, така претензія не розглядається, а Клієнт втрачає усі права на одержання будь-якої форми відшкодування, у тому числі відшкодування збитків.
 3. У випадку невирішеного спору між сторонами стосовно схожості, сортової чистоти, чистоти виду, технічної чистоти або здоров'я, кожна зі сторін може звернутися в Naktuinbouw (лабораторія ISTA), яка знаходиться в Роелофарендсвені, Нідерланди, або в іншу незалежну лабораторію, погоджену Клієнтом  та Продавцем. Витрати несе програвша сторона. Зразки для оцінки надає компанія “Рійк Цваан”. У випадку спору щодо здоров’я  насіння  перевага надається застосуванню методів випробувань, які використовує ISHI (Міжнародна Ініціатива по Здоров’ю Насіння). Результат є обов’язковим для обох сторін, незважаючи на право відповідних сторін подавати  на розгляд компетентних органів, зазначених у ст. 21, будь-які скарги стосовно результатів такої перевірки.
 4. Претензії стосовно рахунку-фактури продавця повинні бути подані продавцю в письмовому вигляді продовж чотирнадцяти днів з дати виставлення рахунку-фактури. Подання претензії не дає Клієнту права призупиняти оплату відповідного рахунку-фактури.

 

Стаття 11        Звільнення від відповідальності

 

 1. Клієнт звільняє продавця від будь-яких позовів і вимог третіх сторін про компенсацію збитків (що нібито мали місце), викликаних або будь-яким іншим чином пов'язаних з товаром, поставленим продавцем, у тому числі позовів і вимог, поданих проти продавця як виробника продукції на підставі положень, що стосуються відповідальності за продукцію в будь-якій країні, крім випадків, коли такі збитки викликані навмисними діями або крайньою необережністю зі сторони продавця.

 

Стаття 12        Поради щодо технології вирощування, опис сортів, рекомендації

 

 1. Поради продавця щодо технологій вирощування не зобов’язують. Поради щодо технологій вирощування, описи та ілюстрації в будь-якій формі базуються на досвіді випробувань та практиці. Проте, продавець не несе відповідальності, на підставі наданої інформації, за відхилення результатів в процесі вирощування товару. Клієнт самостійно визначає чи придатний товар для відповідного виробництва та  місцевих умов.
 2. Зазвичай, в наданій інформації продавцем, імунітет, стійкість та схильність до хвороб мають наступне значення:
 • Імунітет: захищеність від впливу сільськогосподарських  шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.
 • Стійкість: здатність сорту рослин протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників або хвороботворних мікроорганізмів та/або пошкоджень, які вони спричиняють, в порівняні з чутливими сортами рослин в однакових умовах та під  дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Стійкі сорти можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Визначають два рівня стійкості: Висока/звичайна стійкість (HR): сорти рослин, які здатні сильно протидіяти росту та розвитку вказаних шкідників або хвороботворних мікроорганізмів під звичайною дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів в порівняні з чутливими сортами рослин. Такі сорти рослин можуть проявляти деякі симптоми хвороб або мати пошкодження під сильною дією шкідників або хвороботворних мікроорганізмів. Помірна/середня стійкість (IR): сорти рослин,  які протидіють росту та розвитку вказаних шкідників або хвороботворних мікроорганізмів, але можуть проявляти великий спектр симптомів або пошкоджень в порівняні з сортами рослин високої/звичайної стійкості. Помірна/середня стійкість сортів рослин показує слабші симптоми або пошкодження ніж чутливі сорти рослини при вирощуванні в однакових навколишніх умовах та/або тиском шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.
 • Схильність до хвороб: неспроможність сортів рослини протидіяти росту та розвитку зазначених шкідників або хвороботворних мікроорганізмів.

 

Стаття 13        Форс-мажор

 

 1. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, що не залежать від продавця, які перешкоджають або заважають виконанню договору. До них відносяться обставини, які обґрунтовано перешкоджають виконанню договору: страйки в інших компаніях, крім компанії продавця, страйки без узгодження із профспілкою і політичні страйки в компанії продавця, загальна недостача або відсутність сировини і/або інших матеріалів, необхідних для виконання договору, непередбачені затримки інших постачальників і/або третіх сторін, від яких залежить постачальник, а також загальні транспортні проблеми.
 2. У випадку настання форс-мажорних обставин продавець сповіщає про це Клієнта у найкоротші строки.
 3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше двох місяців, кожна зі сторін має право розірвати договір. У такому випадку продавець не зобов'язаний  відшкодовувати збитки.
 4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин продавець не зобов’язаний надавати жодну компенсацію.

 

Стаття 14        Подальше використання/виробництво та інспектування

 

 1. Клієнту забороняється використовувати поставлений товар для подальшого виробництва та/або відтворення посівного матеріалу.
 2. Якщо поставлений товар продається третій особі Клієнт накладає на третю особу дане застереження та відповідальність відшкодування збитків.
 3. Клієнт зобов’язаний надавати продавцю і будь-кому, хто здійснює контроль від імені продавця, прямий доступ на об’єкти, де здійснюється його діяльність, зокрема у свої теплиці, щоб продавець міг провести необхідні перевірки. Термін "діяльність" в цій статті включає також діяльність, яка здійснюється третьою особою від імені Клієнта. Клієнт повинен також на вимогу надавати доступ до  документів господарської діяльності стосовно перевірки  відповідного посівного матеріалу.

 

Стаття 15        Використання торговельної марки , логотипів і інших знаків

 

Якщо не досягнуто іншої домовленості в письмовому вигляді, Клієнту не дозволяється використовувати, реєструвати торговельні марки, логотипи та інші знаки, використовувані продавцем, щоб відрізняти свою продукцію від продукції інших підприємств, і не дозволяється використовувати схожі на них торговельні марки, логотипи та інші знаки. Ця умова не поширюється на торгівлю товаром в оригінальній упаковці, на якій продавець наносить або наніс торговельну марку, логотипи або інші знаки.

 

Стаття 16        Заміна недійсних положень

 

 1. Якщо будь-яке положення цих загальних умов стає недійсним, це положення автоматично замінюється дійсним положенням, найбільш близьким за змістом недійсному положенню.
 2. У такому випадку всі інші положення загальних умов залишаються чинними, наскільки це можливо.

 

Стаття 17        Врегулювання спорів

 

Будь-які спори, що виникають з пропозицій і договорів, на які поширюються ці загальні умови, або пов’язані з ними, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди, спір передається на розгляд до суду (якщо сторони не домовляться про арбітраж) за місцезнаходженням продавця, якщо  у статті 18 не передбачена інша підсудність. Продавець залишає за собою право надсилати Клієнту повістки до суду країни, за місцезнаходженням Клієнта.

 

Стаття 18        Законодавче регулювання, яке застосовується

 

Всі договори між продавцем і Клієнтом регулюються законодавством України.