TEST | Hero | VI24 | Seeds

Положення про стійкість

1. Положення про стійкість

Визначення термінів, що описують реакцію рослин на шкідників [1] і абіотичні стреси, для галузі насінництва овочевих культур (прийняте Секцією овочевих і декоративних культур Міжнародної Насіннєвої Федерації у червні 2012 року)

1. Введення

Взаємодія між рослиною і шкідником дуже складна. Терміни, що описують реакцію рослини певного сорту на дію шкідника, визначені в ході тестів у середовищі з контрольованими умовами з використанням відомих і охарактеризованих біотипів, патотипів, рас або штамів піддослідного шкідника. На практиці, однак, здатність шкідника спричиняти захворювання у рослині залежить від умов навколишнього середовища, властивостей самого організму і здатності рослини захищати себе. Сорти певного виду рослин можуть різнитися своєю здібністю захищати себе. За різних умов, таких як вік рослини, тиск шкідника і вірулентність або негативні умови навколишнього середовища, взаємодія між однією і тією ж рослиною і шкідником може мати різні результати. Шкідники, як відомо, розвиваються і формують нові біотипи, патотипи, раси або штами, що можуть пошкоджувати рослини, які залишаються неушкодженими шкідником первісної форми.

З метою забезпечення однаковості термінології, використовуваної для описання реакції рослини на дію шкідника Секція овочевих і декоративних культур Міжнародної Насіннєвої Федерації визначила такі терміни.

2. Визначення

Сприйнятливість – нездатність сорту рослини обмежити ріст і розвиток певного шкідника.

Стійкість – здатність сорту рослини обмежувати ріст і розвиток певного шкідника і/або шкоду, що її завдає шкідник, у порівнянні зі сприйнятливими сортами рослини за аналогічних умов навколишнього середовища і за аналогічного тиску шкідника.

Стійкі сорти можуть демонструвати деякі хворобливі синдроми або пошкодження за сильного тиску шкідника. Визначені два рівні стійкості.

Висока стійкість (HR*): сорти рослин, які сильно обмежують ріст і розвиток певного шкідника за нормального тиску шкідника у порівнянні зі сприйнятливими сортами. Такі сорти рослин можуть, однак, демонструвати деякі симптоми пошкодження за високого тиску шкідника.

Середня стійкість (IR*): сорти рослин, які обмежують ріст і розвиток певного шкідника, але можуть демонструвати ширший діапазон симптомів або пошкодження у порівнянні з високостійкими сортами. Середньостійкі сорти рослини все ж демонструють менш тяжкі симптоми або пошкодження, ніж сприйнятливі сорти рослини при вирощуванні за аналогічних умов навколишнього середовища і/або тиску шкідника.

Слід зауважити, що, якщо для певного сорту рослини заявлена стійкість, така стійкість обмежена певними біотипами, патотипами, расами або штамами шкідника. Якщо в декларації про стійкість сорту рослини не заявлені біотипи, патотипи, раси або штами, це означає, що не існує загальноприйнятої класифікації зазначеного шкідника зі біотипом, патотипом, расою або штамом. Нові біотипи, патотипи, раси або штами, які можуть виникати в майбутньому, не підпадають під дію первісної декларації про стійкість.

Імунітет – це коли рослина не піддається дії або інфікуванню певним шкідником.

[1] Продовольча і сільськогосподарська організація (FAO) визначає шкідника так: будь-який біологічний вид, штам або біотип рослини, тварини або патогенного агента або біотипу рослини, тварини або патогенного агента, шкідливий (згубний) для рослин або рослинних продуктів. Патогени (мікроорганізми, такі як бактерії, віруси і гриби, що спричиняють хвороби) також входять у поняття «шкідник».

2. Коди стійкості

Огляд кодів стійкості по культурах

3. Технічні характеристики продукта

Технічні характеристики продукції за ESA для насіння рослинних культур

4. Безпечне використання обробленого насіння

Інформація про безпечне використання обробленого насіння знаходиться на сторінці : www.rijkzwaan.com/safeuse